วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วิธีการปลูกพืชไร่ดิน


-การปลูกพืชในสารละลายแบบไม่ไหลเวียน เป็นการปลูหกพืชแบบใช่รากแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารที่มีเครื่องพ้นอากาศ เป่าอากาศลงในสารละลายนั้น การปลูกในสารระบบนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายมาก เหมาะสำหรับปลูกในครัวเรือน เป็นงานอดิเรก หรือ เป็นงานทดภาชนะที่ปลูก ความเสียหายท้งหมดในกรณีที่มีโรคติดมากับรากพืชที่ปลูก ความเสียหาย

ไม่มีความคิดเห็น: